Recepten

openingstijden

aanmelden

wachttijden

Eigen bijdrage 2012 en 2013

Eigen bijdrage 2012 en 2013

In 2012 gold een eigen bijdrage voor behandeling en verblijf voor volwassenen in de ggz. Vanaf 2013 is de eigen bijdrage ggz weer afgeschaft. Bent u in 2012 of daarvoor bij ons met een behandeling begonnen? Dan krijgt u mogelijk in 2013 nog te maken met de eigen bijdrage GGZ 2012. Uw eigen zorgverzekeraar kan u hierover meer vertellen.

Eigen risico

Iedereen in Nederland betaalt in 2013 de eerste € 350,- die hij per jaar aan zorgkosten maakt aan zijn of haar zorgverzekeraar terug. Dit is het verplichte eigen risico van de basisverzekering (huisartsenzorg is hiervan uitgesloten). In sommige gevallen kunt u compensatie krijgen voor het eigen risico (zie hiervoor de website van de rijksoverheid).

Tegemoetkomingen
Er bestaan tegemoetkomingen op het verplicht eigen risico op uw zorgverzekering. Als u hier meer over wilt weten, neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.
Sommige mensen komen in aanmerking voor bijzondere bijstand van de gemeente. Hiermee kunnen ze een vergoeding krijgen voor bepaalde zorgkosten. Of u in aanmerking komt voor deze bijzondere bijstand kunt u navragen bij uw gemeente.

compensatie door gemeenten
In een aantal gemeentes kunnen mensen met een minimum inkomen (in de meeste gevallen tot 110% boven bijstandsniveau) een collectieve ziektekostenverzekering afsluiten. Sommige gemeentes bieden daarnaast een compensatie voor het eigen risico.
Informeer bij uw gemeente naar de mogelijkheden voor een overzicht van de mogelijkheden per gemeente.  

vragen?

Met vragen over uw behandeling kunt u terecht bij uw behandelaar. Vragen over de eigen bijdrage kunt u het beste stellen aan uw zorgverzekeraar.